Nota informativa sobre el nou Impost del CO₂

Des de fa uns anys rebem la informació de la creació d’un nou impost sobre l’emissió del CO₂. Aquest impost grava als vehicles segons la seva potència i característiques tècniques, però també sobre una variable que és l’edat del vehicle i està pensat per reduir el parc de vehicles “vells”. En aquest marc, els més perjudicats han estat els vehicles “clàssics” i “històrics” doncs per la fórmula a aplicar per valorar l’emissió del CO₂, la variable de l’antiguitat els castiga enormement.

Aquest fet dóna resultats estranys, perquè vehicles de principis de segle passat, que pràcticament no circulen i no emeten CO₂, seran els que més alta tindran la taxa. En el nostre cas, una impala dels seixanta pagarà més que una del vuitanta-dos, tot i saber que són més aptes per circular diàriament. Aquesta variable també fa que cada any l’impost sigui més car que l’any anterior.

A través de la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH), de la que també som socis des de la seva creació, en part per ser partícips en les esmenes davant l’administració, s’ha aconseguit fer entendre la diferència entre “vell” i la resta. Per això s’ha creat un sistema per demanar la bonificació del 100% d’aquest impost si es compleixen uns requisits, tot i que no estem d’acord amb bona part d’ells. Per exemple, no poden ser bonificats els vehicles de baixa temporal, tot i que al no tenir permís de circulació no poden sortir i per tant no poden emetre res de res. Seguirem intentant defensar aquestes injustícies.

En el cas de les nostres Impales, i per afinitat, el conjunt de la producció de Montesa, un cop aplicada la fórmula de càlcul, ens dóna aquest any un valor mínim o propers al 0 €, que s’anirà augmentant cada any. Donat que les despeses de gestió de la bonificació entenem que superaran aquest import, recomanem no demanar cap certificat aquest any. La bonificació, tot i que té una durada de 10 anys, serà més profitosa si la demanem l’any proper.

El Moto Club posarà en marxa, ben aviat, un canal digital per poder sol·licitar la bonificació, ara que coneixem els detalls complexos del camí per demanar-ho, treball que s’ha fet des de fa molts mesos i que no ha sigut fàcil.

  • Cal ser soci d’un club amb capacitat per fer la inspecció i emetre el certificat, tramitar-ho a través d’ell i romandre com a soci en actiu durant els deu anys que es manté la bonificació.
  • El Club està obligat a certificar les dades sota pena de multa per falsedat, i ho ha d’enviar a la FCVH, que també ho ha de validar i trametre a l’administració.

Pel motiu de certificar i fer-se responsable de les dades, el Moto Club Impala sols té capacitat per fer-ho en vehicles del model Montesa Impala, i per extensió a la resta de producció de Montesa.

És important entendre quins vehicles poden demanar la bonificació, perquè fer-ho i ser rebutjat, suposa unes despeses que suportarà el sol·licitant.

Us donarem tots els detalls ben aviat.