Revista “Impala Viva”, 2a època (des de 2022)

L’any 2022 reprenem la publicació anual de nous números de la revista, amb el mateix esperit però amb nous continguts i una nova imatge.

El primer número apareix el desembre del 2022, tant en format paper com digital, que teniu disponible a continuació.