Comunicat del Moto Club Impala

Lamentem la situació originada pel COVID-19 i esperem que estigueu tots bé de salut, intentarem amb aquesta informació respondre els dubtes evidents que aquesta situació genera.

Per què encara no he rebut el carnet del 2020?
Els carnets estan fets i només resten pendents d’enviament. La nostra activitat administrativa ha restat paralitzada des de la situació de confinament. No us preocupeu, tan bon punt es normalitzi tot rebreu la vostra documentació.

Es podrà fer la Impalada el 30 de Maig?
No, per raons de seguretat i de responsabilitat, i seguint les recomanacions dels experts amb relació a la prevenció del COVID-19. El Moto Club Impala, per motiu de força major, ajorna la Impalada 2020 i atura totes les activitats que una organització necessita, reunions, recorregut de la ruta, visita als ajuntaments, permisos, marcatge del recorregut. Ens preocupa la salut dels voluntaris i participants.

Si s’ajorna la Impalada, quin dia serà?
Treballem amb la hipòtesi del 10 d’octubre per a dur-la a terme, però haurem de veure com evoluciona tot. En aquests moments és molt difícil planificar res. La incertesa sobre el moment en què s’acabarà el confinament fa que no es pugui dir una data encara.

Farà el MCI algun esdeveniment en substitució de la Impalada?
En principi la intenció és portar a terme la Impalada normal però ajornada, com vam fer l’any 2008 que també es va fer al setembre. Si la situació ho desaconsellés ja informarem oportunament.

Que passa si l´ITV de la meva Montesa Impala ha caducat  durant aquests dies del COVID-19?
Les Inspeccions Tècniques de Vehicles –ITV– el període de vigència de la qual finalitzi durant l’estat d’alarma i les seves successives pròrrogues, quedaran automàticament prorrogades fins a trenta dies naturals posteriors a la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues. Font: 07/04/2020. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4321

Puc continuar conduint la meva Impala si m’ha caducat la ITV?
Sí, sempre que la ITV hagi caducat durant la vigència de l’estat d’alarma.
Font: https://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/mesures-generals/preguntes-frequents-restriccions.pdf

Com queda la ZBE (Zona Baixes emissions) – Ajornament de les sancions i tramitació del registre?
Com a mesura contra la Covid-19, s’ajorna l’entrada en vigor del règim sancionador (previst per a l’1 d’abril de 2020) fins un mes després de la finalització de l’estat d’alarma o de les seves pròrrogues.
Font: https://www.zbe.barcelona/index.html

Què passa si em caduca el carnet per conduir de la meva Impala?
La vigència dels permisos i llicències de conducció que caduquin durant l’estat d’alarma quedarà automàticament prorrogada per 60 dies.
Font: https://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/mesures-generals/preguntes-frequents-restriccions.pdf

Podrem reiniciar les trobades del MCI al “Jockey”?
A causa de les restriccions d´activitats durant el període de la COVID-19, els bars i restaurants estan obligats a tancar, durant l´estat d’alarma. Haurem d’estar atents a les indicacions oficials que vagin surtin al respecte.
 
Quedem a la vostra disposició per qualsevol consulta mitjançant els canals de comunicació habituals.